Vull fer voluntariat

Què és el voluntariat?

És el conjunt d'accions que porten a terme les persones de forma lliure i solidària, per voluntat pròpia i sense contraprestació econòmica, en el marc d'una entitat privada sense ànim de lucre.

És un compromís personal per contribuir a la transformació i millora de la societat.

Ser voluntari/ària afavoreix relacions enriquidores amb altres persones, possibilita experiències vinculades a nous aprenentatges i genera satisfacció per l'aportació feta a la comunitat.

Passos per ser voluntari/ària
 1. Pensa en les teves motivacions, en quins temes, quines necessitats i quins problemes són els que et mouen a fer una acció solidària.
 2. Pensa en la teva experiència personal i professional, les teves aficions o la teva capacitat. Segur que poden ser útils als altres.
 3. Pregunta't de quant temps disposes.
 4. Tria l'àmbit que més t'interessi, informa't de les necessitats i cerca l'entitat que més s'hi adigui.
 5. Demana una entrevista a l´Oficina de Voluntariat i t´ajudarem a decidir-te.
 6. Si ja tens clar on vols fer el voluntariat, posa't en contacte amb l'entitat i parla amb ella del tipus de col.laboració que els pots oferir.

Fes voluntariat! Inscriu-te a través d'aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Drets i deures del voluntariat

Quan les persones s’incorporen a una entitat per realitzar activitats de voluntariat, s’estableix una relació entre elles que ha de permetre que, tant les persones voluntàries com les entitats, se sentin còmodes i es garanteixi l’actuació a desenvolupar, sigui quin sigui l’àmbit en què actuen.

Aquesta relació en sintonia, estableix uns drets i deures per a les persones voluntàries i uns drets i deures per a les entitats.

Drets de la persona voluntària
 • Obtenir de l’entitat de voluntariat en què col·labora informació sobre la missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat, així com la formació necessària per desenvolupar-hi l’activitat com a persona voluntària.
 • Formalitzar la seva vinculació amb l’entitat amb el full de compromís.
 • Rebre’n un tracte sense cap tipus de discriminació i amb respecte per la seva condició i creences.
 • Disposar d’acreditació o identificació com a persona voluntària, en cas necessari.
 • Obtenir un certificat de participació en els programes de l’entitat de voluntariat, així com el reconeixement de l’experiència assolida per mitjà de processos d’acreditació de competències adquirides per vies no formals, d’acord amb la normativa.
 • Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats en què col·labori.
 • Rebre informació sobre les condicions de seguretat, higiene i salut adequades a la naturalesa de l’activitat que dugui a terme.
 • Rebre cobertura d’una assegurança de riscos derivats de l’activitat i dels danys que involuntàriament pugui causar a tercers.
 • Rescabalar-se, si així ho acorda amb l’entitat, de les despeses que aquesta li hagi pogut ocasionar.
 • Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària, i els possibles canvis que s’hi facin, així com la desvinculació de l’entitat.
Deures de la persona voluntària
 • Acomplir l’activitat en què participa amb responsabilitat, diligència i competència; respectar les normes internes de l’entitat i observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis.
 • Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que li ofereixin els destinataris o tercers per la seva actuació.
 • Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat o dels programes en què participa per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat, i participar activament en els espais i mitjans que l’entitat hagi previst per fer efectiu el treball coordinat i la formació acordada.
 • Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb qui col·labori.
 • Mantenir la confidencialitat de la informació coneguda en l’acompliment de la seva activitat.
 • Notificar a l’entitat de voluntariat la seva renúncia amb prou antelació, per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries i evitar així perjudicis a l’activitat en què participa.