Vols començar a incorporar persones voluntàries?

Si sou una entitat, associació, fundació o cooperativa d'inciativa social podeu incorporar projectes de voluntariat.

Fer que les persones voluntàries formin part de la vostra entitat contribuint a desenvolupar els vostres projectes, sempre és un valor afegit per a aquesta. Si un dels vostres propòsits d’any nou és començar a treballar amb persones voluntàries, a continuació us expliquem tot el que necessiteu saber.

I si teniu algun dubte relacionat amb tots aquests aspectes, no dubteu a venir a l'oficina.

Marc Legal^

La Llei 25/2015 del 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme és la que regula tots els aspectes relacionats amb els voluntaris/es de la vostra entitat, sense deixar de tenir en compte altres normatives que heu de complir segons la vostra activitat. És important que abans de començar amb els projectes de voluntariat en feu una lectura, tingueu en compte que és una llei elaborada fent prèviament un procés participatiu i és fàcil de llegir.

Assignació responsable coordinació voluntariat^

Per començar a treballar, el primer que ha de fer l’entitat és designar un responsable que s’encarregui d’elaborar o supervisar els projectes de voluntariat, així com també de l’acollida i el seguiment de les persones voluntàries de l’entitat. S’ha de tenir en compte que per a les persones voluntàries el responsable de coordinació del voluntariat serà el referent dins l’entitat.

Inscripció al cens d'entitats de voluntariat^

És un tràmit fàcil que dota de reconeixement públic a les organitzacions de voluntariat a més d’oferir certs avantatges: Rebre del Departament de Treball, Afers socials i Famílies informació d’interès per a les entitats; poder sol•licitar ajuts via convocatòries de subvencions; poder presentar-se als Premis Voluntariat; estar vinculat amb la resta d’organitzacions de voluntariat.

Drets i deures de les persones voluntàries i de l'entitat^

En el moment que una persona comença a participar d’un projecte de voluntariat, sorgeix una relació que ha de permetre que, tant les persones voluntàries com les entitats, se sentin còmodes i es garanteixi l’actuació a desenvolupar. Per tant, s’estableixen uns drets i uns deures per a ambdues parts. Aquests drets i deures estan recollits estan recollits als articles 8, 9, 10 i 11 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. Gran part dels drets i deures que s’hi referencien tenen el seu precedent a la Carta del voluntariat de Catalunya de l’any 1996.

Pla de Voluntariat^

És un document intern que ha de disposar l’organització on es planifiquen tots els processos vinculats amb la gestió de les persones voluntàries: des de la captació i selecció, passant pels processos d’acollida, fins a com s’organitzaran els voluntaris, quin referent tindran, formació i participació dins l’entitat; i finalment, el procés de desvinculació.

Aquí podeu consultar un model de pla de voluntariat.

Pla de formació^

Totes les persones que comencen a fer projectes de voluntariat en una organització han de rebre la formació necessària i pertinent per a poder desenvolupar la seva tasca i també per a poder participar de la dinàmica de l’entitat. És per això que cal un pla de formació dels voluntaris que especifiqui tot això. Sovint en el pla de formació s’especifiquen el tipus de formacions que les persones voluntàries han de rebre però això no vol dir que l’entitat on hi participen hagi de ser l’encarregada d’aquestes formacions: existeixen escoles de formació de voluntaris i voluntàries així com també el Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat, que ajuden a les entitats en aquests aspectes. Cal remarcar que si la vostra entitat forma part d’una federació, es pot acollir al pla de formació d’aquesta.

Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil i accidents per a cada voluntari^

Segons la Llei del Voluntariat, totes les persones voluntàries han d’estar cobertes per una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents. L’entitat és qui està obligada a contractar aquesta assegurança, per tal de cobrir l’acció de la persona voluntària. En el cas que la vostra entitat estigui federada, es pot consultar a la federació per tal d’acollir-vos a la seva assegurança.

Full de compromís entitat - persona voluntària^

És un document on es formalitza la relació entre la persona voluntària i l’entitat, que especifica, el caràcter voluntari i altruista de la relació, les funcions i tasques acordades, el compromís de rescabalament de les a despeses assumides per la persona voluntària, la formació fixada com a necessària per l’entitat i l’existència d’una assegurança per a la persona voluntària d’acord amb el que estableix l’article 8 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

Aquí podeu consultar un model de full de compromís.

Registre de voluntaris amb el compliment de la LOPD^

La LOPD garanteix el dret de les persones a poder fer un control de les seves dades personals.  Aquest dret està recollit en un marc legal força ampli i s’aplica tothom qui faci us de dades de persones físiques, per tant, les entitats amb projectes de voluntariat estan obligades a complir-la. Cal disposar d’un fitxer amb les dades de les persones voluntàries que estigui en compliment de la llei. Més endavant publicarem un article amb més detalls, de moment aquí podeu consultar més informació.

Certificat de delictes de naturalesa sexual^

Si els projectes de voluntariat estan destinats a menors caldrà que les persones voluntàries disposin del certificat de delictes de naturalesa sexual. Aquest certificat es pot obtenir a la pàgina web del Ministeri de Justícia indicat l'opció "tramitació on-line amb cl@ve", però és necessari un DNI electrònic o Certificat digital.

Si es vol obtenir un certificat digital, hi ha dues opcions:

- A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca (OAC) s’expedeix  el certificat idCAT, que es pot obtenir gratuïtament, sense DNI-e i s'instal·la en un ordinador. Abans cal revisar que l'ordinador sigui compatible i instal·lar les claus públiques de l'IdCAT. Després s'ha de fer la sol·licitud omplint el formulari. Un cop finalitzada, cal anar a l'OAC (o altres entitats de registre idCAT), amb original i fotocòpia del document d'identitat utilitzat en la sol·licitud, per obtenir el certificat*. Per saber com es fa pas per pas, cliqueu aquí.

*La sol·licitud també és pot fer directament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

- La  FNMT expedeix el certificat digital FNMT de Persona Física, que es pot aconseguir gratuïtament, sense DNI-e, i s'instal·la en un ordinador.  Per obtenir-lo, s'ha de revisar que el navegador complexi els requisits i s'ha de sol·licitar el certificat per internet. Després cal anar a alguna de les seves oficines per acreditar la identitat i finalment, ja es podrà descarregar el certificat.

Accessibilitat