Entitats

  

A Vilafranca del Penedès hi ha una gran diversitat i riquesa d'entitats i associacions que conformen un actiu i fort teixit associatiu. Si voleu informació sobre les entitats i associacions de la Vila podeu consultar el Directori d'entitats de Vilafranca.

Totes les entitats sense ànim de lucre amb seu a Vilafranca del Penedès i que tinguin per objecte fomentar i/o millorar els interessos generals i/o específics dels ciutadans i de les ciutadanes poden inscriure's al Registre Municipal d'Entitats . 

Les entitats registrades tindran els següents drets:

  • Rebre ajuts econòmics.
  • Utilitzar els mitjans públics municipals.
  • Ser informades dels afers i de les iniciatives municipals que puguin interessar-los.
  • Fer arribar les seves opinions a l'ajuntament.
  • Participar en òrgans específics. 

Amb caràcter previ a aquest tràmit, cal que l'entitat estigui inscrita al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya i/o d'altres registres públics d'entitats.